Mistä on kysymys?

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret.
Kohderyhmä on sitoutunut ja rajattu ryhmä, jotta tulokset pystytään osoittamaan.

Mihin hankkeella pyritään vaikuttamaan?

  • Maahanmuuttajataustaisten nuorten kansalaistaitojen kehittäminen
  • Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen
  • Demokratian ja tasa-arvon edistäminen
  • Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Mitä voimme tarjota?

  • Koulutustilaisuudet ja seminaarit
  • Tutustumismatkat ja vierailut
  • Työpajoja
  • Leirit ja retket
  • Keskusteluryhmät
  • Liikunta

Lisätietoja MANUKKE- hankkeesta saa numerosta: +358 44 992 2654 tai sähköpostitse:  info@globaalinuoret.fi