AQOON-hankeen-logo

Ydinajatus: koulutus syrjäytymisen esteenä

Mistä on kysymys?

  • Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen maahanmuuttajaoppilaat, jotka ovat koulun keskeyttämis- tai syrjäytymisuhan alla.
  • Projektissa pyritään seuraamaan kohderyhmänä olevia nuoria toisen asteen koulutuksen alusta sen loppuun saakka.
  • Hankkeen tukitoimet ja seuranta alkaa jo perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheesta.

Mitä voimme tarjota?

  • TUKEA koulunkäynnin motivaatiota, mahdollisuuksien mukaan myös omakielisesti, ja täydentää kouluissa annettavia tukimuotoja.
  • RYHMÄMUOTOISESSA TOIMINNASSA järjestämme koulun jälkeen rästipajoja sekä leiritoimintaa.
  • YKSILÖOHJAUKSESSA pureudutaan nuorten haasteisiin ja ongelmiin luottamuksella.
  • VERTAISTUKI: menestyneiden maahanmuuttajaoppilaiden esille tuominen.
  • Toimia SILTANA kodin ja koulun väliselle yhteistyölle.

Lisätietoja AQOON- hankkeesta saa: info@globaalinuoret.fi

Tätä hanketta tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)